2007

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι ένα κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να αντέξει με ασφάλεια ένα σεισμό σχεδιασμού, αρκεί να αναλάβει τοπικά πλαστικές παραμορφώσεις και ταυτόχρονα να μην εμφανίσει ψαθυρές αστοχίες. Το σύγχρονο μελετητή απασχολεί πλέον η μετελαστική συμπεριφορά, η πλαστιμότητα, τα κριτήρια ψαθυρών αστοχιών καθώς και η στρατηγική σχεδιασμού ή ανασχεδιασμού, (ενίσχυσης). Τα παραπάνω ισχύουν και για ένα νέο δόμημα, το οποίο σχεδιάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με απομειωμένη σεισμική δράση.

ISBN (Ελληνική Έκδοση): 978-960-86306-6-6
Συγγραφέας:  Αντώνης Π. Κανελλόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Dr. sc. techn. ETH Zuerich
Εκδότης:  Αντώνης Π. Κανελλόπουλος, Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Dr. sc. techn. ETH Zuerich

Το δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου “Πλαστιμότητα και θραύση δομικών μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα” στηρίζεται στη διδακτορική διατριβή Zum unelastischen Verhalten und Bruch von Stahlbeton“, ETH Zürich, 1986, που μπορείτε να κατεβάσετε επίσης από αυτό τον ιστότοπο.

Υπάρχουν πολλές αναφορές μέχρι σήμερα, από φημισμένους ειδικούς, κυρίως καθηγητές και ερευνητές, στις θεωρίες που αναπτύσσονται στη διατριβή “Zum unelastischen Verhalten und Bruch von Stahlbeton“, ETH Zürich, 1986“.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται στη διατριβή έχουν επεκταθεί και εφαρμοσθεί σε μεγάλο εύρος πρακτικών προβλημάτων, όπως μπορείτε να δείτε στο βιβλίο “Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα“, cubus Hellas Ltd, 2007, που μπορείτε να κατεβάσετε επίσης από αυτό τον ιστότοπο. Πολλές εφαρμογές παρουσιάζονται στο βιβλίο “Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων, Αντισεισμικές Μελέτες και Ενισχύσεις“, cubus Hellas Ltd, 2019, που μπορείτε να κατεβάσετε επίσης από αυτό τον ιστότοπο, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν κάθε τύπο δομήματος, ειδικά σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας.

Στη συνέχεια εμφανίζονται οι πλέον σημαντικές αναφορές:

 • João T. Simões, Miguel Fernández Ruiz, Aurelio Muttoni, Validation of the Critical Shear Crack Theory for punching of slabs without transverse reinforcement by means of a refined mechanical model, fib, International Federation for Structural Concrete, Structural Concrete 2018;19, p.191–216.
 • João T. Simões, The mechanics of punching in reinforced concrete slabs and footings without shear reinforcement, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, These No 8387, 2018
 • Muttoni A., Fernández Ruiz M., Simões J. T., Recent improvements of the Critical Shear Crack Theory for punching shear design and its simplification for code provisions, fib Congress, Melbourne, Australia, 2018, 10 p.
 • Robert Koppitz, Effect of Deformation History on Punching Resistance of Reinforced Concrete Slabs, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, These No 6472, 2015
 • Robert Koppitz, Albin Kenel, Thomas Keller, Punching shear of RC flat slabs – Review of analytical models for new and strengthening of existing slabs, Engineering Structures, 2013-52,p. 123-130
 • Stephan Etter, Zum Tragverhalten von Verbundbauteilen aus altem und neuem Stahlbeton, Dissertation ETH Zuerich Nr. 20798, 2012
 • Thibault Clément, Influence de la précontrainte sur la résistance au poinçonnement de dalles en béton armé, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, These No 5516, 2012
 • Birgit Seelhofer-Schilling, Umschnürte Stahlbetonstützen: Geschichtliche Entwicklung, Institut für Baustatik und Konstruktion, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Dissertation ETH Nr. 17772, 2008
 • Peter Mark, Zweiachsig durch Biegung und Querkraefte beanspruchte Stahlbetontraeger, Schriftenreihe des Instituts fuer konstruktiven Ingenieurbau, Ruhr-Universitaet Bochum, Heft 2006-3, Shaker Verlag, Aachen 2006
 • Christian Greifenhagen, Seismic Behavior of Lightly Reinforced Concrete Squat Shear Walls, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, These No 3512, 2006
 • Won-Ho Kang, Young-Min You, Seung-Hyun Oh, Sang-Woo Lee, A Mechanical Model of the End Anchorage Zone of Prestressed Concrete Members, International Journal of Concrete Structures and Materials, Vol.18, No. 1E, pp. 35-41, June 2006
 • Aurelio Muttoni, Application de la théorie de la plasticité aux structures en béton, comparaison avec les essays, Structures en béton, EPFL-IS-BETON, Chapitres choisis, Leçon 15, 2006
 • Josef Hegger, Wolfgang Roeser, Rüdiger Beutel, Naceur Kerkeni, Norbert Will, Zum Schubtragverhalten von Stahlbeton, Massivbau in ganzer Breite, Festschrift zum 60. Geburtstag von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Konrad Zilch, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
 • Rüdiger Beutel, Durchstanzen schubbewehrter Flachdecken im Bereich von Innenstützen, Fakultät für Bauingenieurwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Mai 2003
 • Punching of Structural Concrete Slabs, Technical report (Bulletin 12) prepared by the CEB/fib Task Group Utilisation of Concrete Tension in Design, dedicated to Prof. Sven Kinnunen on the occasion of his 70th anniversary, April 2001
 • Walter Kaufmann, Strength and Deformations of Structural ConcreteSubjected to In-Plane Shear and Normal Forces, Institute of Structural Engineering Swiss Federal Institute of Technology Zurich, July 1998
 • Bachmann Hugo, 30 Jahre plastische Berechungsmethoden in der Schweiz: zur Emeritierung von Professor Bruno Türlimann, Schweizer Ingenieur und Architekt, Heft 23, Band (Jahr): 108, 1990
 • Aurelio Muttoni, Die Anwendbarkeit der Plastizitätstheorie in der Bemessung von Stahlbeton, Thesis, Birkhäuser Verlag, Institut für Baustatik und Konstruktion ETH Zürich, 176, Basel, Switzerland, 1990.

Διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Μοιραστείτε το Βιβλίο

cubus engineering

cubus engineering
Θεμιστοκλή Σοφούλη 7

154 51, Νέο Ψυχικό
Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας
_______________________

Web: https://cubushellas.gr
Email: cubusengineering@gmail.com
Τηλ.: 210 6722360, 366, 389, 382