Επικολλητός οπλισμός

Ενότητα K του CEDRUS

Αυτή η ενότητα του CEDRUS είναι σχεδιασμένη για την ανάλυση και διαστασιολόγηση ελασμάτων επικολλητού οπλισμού. Σε σύγκριση με την τυπική ανάλυση πλακών CEDRUS απαιτούνται μόνο μερικά πρόσθετα δεδομένα. Λόγω αυτού, ακόμα και μη έμπειροι χρήστες μπορούν να εκτιμήσουν από το αρχικό στάδιο του έργου τη σκοπιμότητα της ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας ελάσματα επικολλητού οπλισμού από το αρχικό στάδιο του έργου.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Υπάρχων οπλισμός

 • Εισαγωγή του υπάρχοντος οπλισμού (χωρίς προένταση) ως βασικού

Επικολλητός οπλισμός

 • Προκαθορισμένα υλικά
 • Αριθμός, πάχος, πλάτος ελασμάτων για κάθε διατομή δοκού CEDRUS


Δράσεις

 • Φoρτίσεις μη ενισχυμένης πλάκας
 • Φoρτίσεις ενισχυμένης πλάκας

Ανάλυση

 • Όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι του επικολλητού οπλισμού περιλαμβάνονται στην ανάλυση της διατομής
 • Διαδικασία φόρτισης με δύο βήματα
 • Αξιολόγηση της παραμέτρου της συνάφειας κ σύμφωνα με τον κανονισμό SIA 166: Η μέση ανηγμένη παραμόρφωση (ε) μεταξύ των ρωγμών χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η παραμόρφωση της διατομής, για την ισορροπία χρησιμοποιείται η τομή στη θέση της ρωγμής κ = ε/ε”

Αποτελέσματα

 • Απαιτούμενος χαλαρός οπλισμός και επικολλητός οπλισμός
 • Πληροφορίες της εκάστοτε ζώνης κατά μήκος της διατομής της δοκού:
  I: μη ρηγματωμένη (Στάδιο I)
  II: ρηγματωμένη (Στάδιο II)
 • Ο λόγος της θλιβόμενες ζώνης του σκυροδέματος προς το στατικό ύψος της διατομής επιτρέπει μια γρήγορη εκτίμηση εάν ο επικολλητός οπλισμός έχει νόημα
 • Παραμορφώσεις χαλαρού οπλισμού (μέση παραμόρφωση ε, παραμόρφωση στη θέση της ρωγμής ε”)
 • Παραμορφώσεις επικολλητού οπλισμού (μέση παραμόρφωση ε, παραμόρφωση στη θέση της ρωγμής ε”)
 • Αξονικές δυνάμεις ελασμάτων
 • Διατμητικές τάσεις μεταξύ ελασμάτων και διατομής σκυροδέματος
 • Εξαγωγή του ενεργού μήκους αγκύρωσης, όπου μια επαύξηση δεν αυξάνει την αντίσταση της αγκύρωσης
 • Σύγκριση πραγματικών και επιτρεπόμενων τιμών του Κανονισμού για επαλήθευση
  – έλεγχος εφελκυστικής δυνάμης
  – έλεγχος μεταβολής εφελκυστικής δύναμης
  – έλεγχος αγκύρωσης
 • Πίνακες και γραφική αναπαράσταση αποτελεσμάτων

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.