2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής και Σεισμολογίας, Θεσσαλονίκη
28-30 Οκτωβρίου 2001

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αξιοπιστία της μεθόδου της συντελεστού των μετακινήσεων (Displacement Coefficient method –DCM) για την εκτίμηση της συμπεριφοράς κατασκευών υπό σεισμικά φορτία. Η εργασία βασίζεται σε δυναμικές χρονικές ολοκληρώσεις μονοβάθμιων ταλαντωτών που διεγείρονται με εδαφικές κινήσεις που καταγράφηκαν στον Ελληνικό χώρο κατά το διάστημα 1980-1994. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών
συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου DCM.

Ομιλητές

MYΣΤΑΚΙΔΗΣ, Ε.Σ. Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Π.Θ.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Dr. sc. techn ETH Zuerich

Αρχείο PDF διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο

cubus engineering

cubus engineering
Θεμιστοκλή Σοφούλη 7

154 51, Νέο Ψυχικό
Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας
_______________________

Web: https://cubushellas.gr
Email: cubusengineering@gmail.com
Τηλ.: 210 6722360, 366, 389, 382