Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο του ΤΕΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αθήνα 8-9 Ιανουαρίου, Κωνσταντινούπολη 11-12 Ιανουαρίου 2001

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενίσχυσης κτιρίων έναντι σεισμού είναι η προσθήκη τοιχωμάτων ή πυρήνων. Το πλεονέκτημα είναι οτι αποφεύγεται πλήρως το ενδεχόμενο κατάρρευσης, εφ όσον το οριζόντιο φορτίο αναλαμβάνεται από τα νέα ισχυρά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι μετακινήσεις του κτιρίου και οι ζημιές των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων του. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι οτι δεν χρειάζεται να ενισχυθούν τα υπάρχοντα στοιχεία διότι μειώνεται στο ελάχιστο η καταπόνησή τους σε σεισμό. Βεβαίως υπάρχουν μελετητικά και κατασκευαστικά θέματα που πρέπει να απαντηθούν, αλλά με γνώμονα πάντα τη σαφήνεια, απλότητα και κυρίως την πρακτική τους εφαρμογή…

Ομιλητής: Αντώνιος Π. Κανελόπουλος

Αρχείο PDF διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Αρχείο PDF διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Μοιραστείτε το άρθρο

cubus engineering

cubus engineering
Θεμιστοκλή Σοφούλη 7

154 51, Νέο Ψυχικό
Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας
_______________________

Web: https://cubushellas.gr
Email: cubusengineering@gmail.com
Τηλ.: 210 6722360, 366, 389, 382