Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΓΓΔΕ / ΔΜΕΟ / γ
23-24 Απριλίου 2001

• Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών κατά EC3
• Διαστασιολόγηση συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών
• Λεπτομερής σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών σε χωρικό μοντέλο – Σχέδια κοπής

Ομιλητές:

Α. Κανελλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, cubus Hellas Ltd

Θωμάς Νικολάκης

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα