Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 2
2008

• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς
• Θεμελίωση με μεμονωμένα πέδιλα και πεδιλοδοκούς
• Θεμελίωση με ανισοπαχή Radier

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα