Βασική εκπαίδευση STATIK-5H, CEDRUS-5H – Ενότητα 1
2008

Ο σχεδιασμός πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η προσομοίωση, ο υπολογισμός, η διαστασιολόγηση και η όπλιση έχουν στόχο τη λειτουργικότητα, ασφάλεια και οικονομικότητα. Η λειτουργικότητα σχετίζεται με την αρχιτεκτονική, καθώς και με την ευκολία διέλευσης των ΗΜ, η ασφάλεια με την εκπλήρωση των κανονισμών σε επίπεδο λειτουργίας και αστοχίας, η οικονομικότητα με τη δαπάνη υλικών και την ευκολία κατασκευής. Θα διερευνηθούν 4 κλασσικές περιπτώσεις πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μαζί με τις δοκούς του διαφράγματος, διότι πλάκες και δοκοί συνεργάζονται στατικά ως ένα δομικό στοιχείο και επομένως οφείλουν να υπολογίζονται ενιαία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του CEDRUS και του STATIK με τον καλύτερο τρόπο, δεδομένου ότι το CEDRUS λειτουργεί με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, τα οποία έχουν και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των δοκών στο ίδιο προσομοίωμα.

Ομιλητής: Αντώνhς Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα