Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 8

ΤΕΙ Πειραιά, 2011

Βασικές αρχές, σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγκριση με τον ΕΑΚ.
Πρακτική εφαρμογή στις μελέτες κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιλογή των βασικών παραμέτρων, κριτήρια σχεδιασμού, τοιχώματα, πλαστιμότητα υπό όρους, έδαφος, κανονικότητα, περιορισμός της θλίψης, περίσφιγξη, ανελαστικά φάσματα μετακινήσεων, pushover, κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Ομιλητής: Αντώνης Π. Κανελλόπουλος

Αρχείο PDF, διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα