STATIK
Αναλύσεις μακροχρονίων φαινομένων (ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως κλπ.)

(Επιλογή L)

Με την ενότητα ανάλυσης μακροχρονίων φαινομένων για τα αποτελέσματα του STATIK, μπορούν να διερευνηθούν συστολή ξηράνσεως και ερπυσμός του σκυροδέματος, καθώς και χαλάρωση της προέντασης. Τυπικοί τομείς εφαρμογής είναι οι υπολογισμοί εν προβόλω δόμησης σε γέφυρες και η παρακολούθηση της ανακατανομής των εντατικών μεγεθών σε κατασκευές κατά φάσεις.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Γενικά

 • Η χρονική κατανομή, δηλαδή το πρόγραμμα κατασκευής για μία ανάλυση μακροχρονίων φαινομένων, ορίζεται μέσω μίας σειράς φάσεων κατασκευής.
 • Για κάθε φάση κατασκευής εισάγεται ο χρόνος ενεργοποίησης και η σχετική ηλικία σκυροδέματος. Όλα τα ενεργοποιημένα μέλη μίας φάσης κατασκευής λαμβάνουν τις αντίστοιχες ιδιότητες, εάν έχουν δηλωθεί ως «μέλη ερπυσμού». Οποιοσδήποτε αριθμός τέτοιων φάσεων είναι δυνατός.
 • Νέες φάσεις κατασκευής εισάγονται αν συμβούν τα παρακάτω:
   ▪ Ενεργοποίηση νέων μελών ερπυσμού
   ▪ Τροποποίηση κατασκευής
   ▪ Ενεργοποίηση νέων φορτίσεων
   ▪ Αλλαγή περιβάλλοντος ή παραμέτρων ερπυσμού

Παράμετρος υπολογισμού και – αλγόριθμος

 • Οι λειτουργίες ερπυσμού και συστολής ξηράνσεως βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Ευρωκώδικα.
 • Μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τον Trost. Διακριτοποίηση της χρονικής πορείας κατά (οποιονδήποτε αριθμό) χρονικών βημάτων. Κάθε φόρτιση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για όλο το χρονικό διάστημα.

Προένταση

Χρησιμοποιείται το μοντέλο ή οι δυνάμεις που έχουν ορισθεί με την ενότητα προέντασης (προένταση ως εξωτερική δράση μέσω δυνάμεων αγκύρωσης και εκτροπής).

 • Απώλειες προέντασης τη χρονική στιγμή t = ∞ :
  Για κάθε ομάδα τενόντων οι απώλειες λαμβάνονται υπόψη με έναν συντελεστή. Για έναν πιο ακριβή υπολογισμό των απωλειών είναι διαθέσιμη η ενότητα ανάλυσης του προγράμματος διατομών FAGUS.
 • Ιστορικό των απωλειών προέντασης:
  οι αντίστοιχες καμπύλες των Κανονισμών χρησιμοποιούνται για να ληφθεί υπόψη το ιστορικό. Αφού το ιστορικό του ερπυσμού, της συστολής ξηράνσεως και της χαλάρωσης προέντασης είναι διαφορετικό, η αντίστοιχη κατανομή μπορεί να ελεγχθεί με συντελεστές βαρύτητας.

Αποτελέσματα

 • Παραμορφώσεις, εντατικά μεγέθη διατομής, τάσεις όπως στη βασική ενότητα (τυχούσες τομές, αριθμητικά ή γραφικά αποτελέσματα)
 • Γραφικά αποτελέσματα του ιστορικού οποιουδήποτε μεγέθους (για παράδειγμα ροπή κάμψης στο μέλος x, απόσταση xx)

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.