Πρόγραμμα οριακής αντοχής

(Ενότητα T)

Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης ή επεκτάσεων υπαρχουσών κατασκευών πρέπει συχνά να υπολογίζονται οι εφεδρείες αντοχών και να αποδεικνύεται υπολογίζεται η επιρροή των μέτρων ενίσχυσης. Το πρόγραμμα οριακής αντοχής μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, καθόσον υπολογίζει την οριακή αντοχή βάσει πλαστικών νόμων υλικού κοντά στην πραγματική συμπεριφορά.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Εισαγωγή του οπλισμού

 • Εισαγωγή των στρώσεων ράβδων και πλεγμάτων ως πεδίων οπλισμού
 • Επιλογή της ποιότητας του χάλυβα από τροποποιούμενο κατάλογο υλικών


Φόρτιση

 • Ορισμός της φόρτισης ως σειρά διαδοχικών βαθμίδων φορτίου
 • Μια βαθμίδα φορτίων μπορεί να αποτελεί συνδυασμό φορτίσεων

Νόμοι υλικών

 • Μη γραμμική σχέση ροπών – καμπυλοτήτων
 • Προσομοίωμα υλικών κοντά στην πραγματική συμπεριφορά, με πλαστική διαρροή και κράτυνση
 • Δυσκαμψία σε ρηγματωμένη κατάσταση, ορθότροπη
 • Θεώρηση της συμπεριφοράς του σκυροδέματος μεταξύ των ρωγμών


Υπολογισμός

 • Μη γραμμικός υπολογισμός Π.Σ. κατά τη μέθοδο των Newton – Raphson
 • Διαλογικός χειρισμός των υπολογισμών με γραφικές παραστάσεις των σημαντικών παραμέτρων
 • Έλεγχος της ικανότητας στροφής κατά τους κανονισμούς (EC2, E-DIN 1045)
 • Έλεγχος της αντοχής σε διάτρηση


Αποτελέσματα

 • Συντελεστής οριακής αντοχής για τη φόρτιση
 • Γραφική απεικόνιση των πλαστικών κυρίων καμπυλοτήτων, συγκέντρωσης ρωγμών και παραμορφώσεων
 • Απεικόνιση των επικίνδυνων ζωνών (διάτρηση, εξάντληση της ικανοτικής πλαστικής στροφής)

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.