Πρόγραμμα οπλισμού

Πρόγραμμα οπλισμού (Ενότητα R)

Σε προβλήματα διαστασιολόγησης προχωρεί το προαιρετικό πρόγραμμα οπλισμού ένα σημαντικό βήμα πιο μπροστά, σε σχέση με τη βασική ενότητα του Cedrus 9. Ο οπλισμός των πλακών διαστασιολογείται απευθείας σε μορφή ράβδων ή πλεγμάτων και σχεδιάζεται. Η διάταξη οπλισμού που προκύπτει, μετά από βελτιστοποίηση και λεπτομερή επεξεργασία, μπορεί να μεταφερθεί σε σύστημα CAD για την παραγωγή του σχεδίου.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Εισαγωγή οπλισμού

 • Ορισμός πεδίων οπλισμού (μεμονωμένες στρώσεις ράβδων ή πλεγμάτων) με προδιαγεγραμμένη γεωμετρία και μεταβλητή διατομή οπλισμού
 • Εισαγωγή των πεδίων οπλισμού ως παραλληλογράμμων με διεύθυνση ράβδου και κατανομής ή ως τυχόντων πολυγώνων
 • Τυχούσα διεύθυνση ράβδων (δηλ. υποστηρίζει λοξές διευθύνσεις οπλισμού)
 • Δυνατότητα προκαθορισμού ελάχιστου οπλισμού
 • Χωριστή εισαγωγή κάτω και άνω οπλισμού
 • Υποστηρίζονται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις διατάξεων οπλισμού

Διαστασιολόγηση

 • Διαστασιολόγηση στην οριακή κατάσταση αστοχίας σύμφωνα με τον επιλεγμένο κανονισμό
 • Διαστασιολόγηση βάσει ελαστικών περιβαλλουσών ροπών
 • Αυτόματη επιλογή της βέλτιστης διαμέτρου ράβδου και αποστάσεων μεταξύ τους ή τύπων πλέγματος από επεξεργάσιμους καταλόγους ράβδων και πλεγμάτων


Βέλτιστος σχεδιασμός βάσει πλαστικής συμπεριφοράς

 • Διαστασιολόγηση με βελτιστοποίηση μέσω
  θεώρησης της πλαστικής ανακατανομής των εντάσεων
 • Βελτιστοποίηση ως προς το ελάχιστο βάρος οπλισμού
 • Σημαντική εξοικονόμηση οπλισμού σε σύγκριση με την ελαστική επίλυση
 • Μεγάλη κατασκευαστική ευελιξία κατά την τοποθέτηση του οπλισμού χάρις στην πλαστική διαστασιολόγηση


Αποτελέσματα

 • Σχέδιο οπλισμού με κωδικούς ράβδων και πλεγμάτων
 • Ελαστικές και πλαστικές ροπές όπλισης


Επικοινωνία με CAD

 • Εισαγωγή φορέα και δεδομένων οπλισμού
 • Εξαγωγή του διαστασιολογημένου οπλισμού (απαιτείται η ενότητα AP)

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.