Προένταση

Ενότητα V του CEDRUS

Το πρόγραμμα προέντασης του CEDRUS-9 επιτρέπει τον υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση προεντεταμένων πλακών τυχούσας γεωμετρίας. Η επίδραση της προέντασης μπορεί να θεωρηθεί ως εξωτερική φόρτιση ή ως εσωτερική αντίσταση των τενόντων. Χάρις στην απλή και κοντά στην πράξη εισαγωγή των τενόντων και του ενσωματωμένου βοηθητικού προγράμματος, που εκτελεί μέσω λίγων παραμέτρων εισαγωγής μια πλήρη προδιαστασιολόγηση, είναι το πρόγραμμα προέντασης κατάλληλο και για περιστασιακούς χρήστες.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Προδιαστασιολόγηση

Για την προδιαστασιολόγηση ενός εσωτερικού φατνώματος μιας πλάκας άνευ δοκών, διατίθεται ένα βοηθητικό πρόγραμμα κατά την εισαγωγή των τενόντων, με το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί ένα φύλλο προδιαστασιολόγησης με όλες τις χαρακτηριστικές τιμές

 • Προδιαστασιολόγηση με τρεις μόνο παραμέτρους εισαγωγής: άνοιγμα, ωφέλιμο φορτίο και σύστημα προέντασης
 • Προτάσεις για ελάχιστο πάχος πλάκας και απαιτούμενο βαθμό προέντασης
 • Εκτίμηση τάσεων, παραμορφώσεων και δυναμικής συμπεριφοράς
 • Εξαγωγή φύλλου προδιαστασιολόγησης

Εισαγωγή τενόντων

 • Διαλογική εισαγωγή με τις εκτεταμένες δυνατότητες του γραφικού επεξεργαστή
 • Ευθύγραμμη ή τυχούσα καμπύλη χάραξη του τένοντα σε κάτοψη
 • Εισαγωγή της χάραξης σε κατακόρυφο επίπεδο μέσω των ορθοστατών
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση σε τυχούσα προβολή
 • Ομαδοποίηση των καλωδίων σε ομάδες

Ιδιότητες τενόντων

 • Ποιότητα χάλυβα
 • Με ή χωρίς συνάφεια (συντελεστής απωλειών τριβής)
 • Επιφάνεια διατομής και πλήθος συρμάτων
 • Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας
 • Διαδικασία τάνυσης με πολλαπλή τάνυση και χαλάρωση και στα δύο πέρατα του καλωδίου

 

Ιδιότητες ορθοστατών

 • Υψηλό σημείο / χαμηλό σημείο / σημείο καμπής
 • Απόσταση από άνω – κάτω παρειά πλάκας
 • Κλίση
 • Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας

Παράσταση σε σχέδιο

Το πρόγραμμα παράστασης σε σχέδιο παρέχει την κατάλληλη βάση για τη δημιουργία του σχεδίου τοποθέτησης (εφαρμογής). Προσφέρει δυνατότητα μεμονωμένης αναγραφής των τενόντων εκτός του περιγράμματος της πλάκας και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εξαγωγή σε DXF. Η τελική επεξεργασία πραγματοποιείται στη συνέχεια σε ένα πρόγραμμα CAD.

Δεδομένα τενόντων σε μορφή πίνακα

Εκτός από τις γραφικές αναπαραστάσεις, μπορεί επίσης να δημιουργηθεί πίνακας εξαγωγής όλων των δεδομένων τενόντων για σκοπούς ελέγχου και τεκμηρίωσης. Αυτό περιλαμβάνει έναν πίνακα με τα δεδομένα γεωμετρίας και δύναμης προέντασης σε οποιεσδήποτε διατομές κατά μήκος του τένοντα. Μαζί με την παράσταση σε σχέδιο, παρέχει τη βάση για τη δημιουργία του σχεδίου τοποθέτησης (εφαρμογής).

Υπολογισμός

 • Αυτόματη παραγωγή δυνάμεων αγκύρωσης και εκτροπής και δημιουργία των φορτίσεων που προκύπτουν λόγω αυτών
 • Υπολογισμός της πλαστικής αντίστασης με θεώρηση της θλιβούσας δύναμης
 • Διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού με επιτρεπόμενες τάσεις (πρόενταση ως εξωτερική δράση)
 • Διαστασιολόγηση του χαλαρού οπλισμού σε οριακή αντόχή (προένταση ως εξωτερική δράση)
 • Εντατικά μεγέθη διατομών, παραμορφώσεις και αντιδράσεις που προκύπτουν από δράσεις προέντασης

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.