Δίσκοι

Ενότητα S του CEDRUS

Η ενότητα S επιτρέπει τον γραμμικό, ελαστικό υπολογισμό και διαστασιολόγηση δίσκων ή σε συνδυασμό και με κάμψη με τη μέθοδο των Π.Σ.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Δημιουργία Προσομοιώματος (μοντέλου) και φόρτισης

  • Δίσκος (επίπεδο σύστημα με 3 βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο για τον υπολογισμό της μεμβρανικής εντατικής κατάστασης)
  • Μοντέλα υλικού : Ισότροπο (επίπεδη ένταση και επίπεδη παραμόρφωση) και ορθότροπο
  • Σημειακές και γραμμικές στηρίξεις με ελαστικές ιδιότητες στη διεύθυνση της στήριξης και κάθετα προς αυτήν
  • Επιφανειακά, γραμμικά και σημειακά φορτία, όπως και στο πρόγραμμα πλακών, αρχικές παραμορφώσεις, μετακινήσεις στηρίξεων.

Αποτελέσματα

  • Εξαγωγή αποτελεσμάτων για φορτίσεις, συνδυασμούς φορτίσεων, περιβάλλουσες οριακών τιμών όπως και στις πλάκες.
  • Μεγέθη αποτελεσμάτων : Παραμορφώσεις, τάσεις δίσκου , δυνάμεις δίσκου, ισοδύναμες τάσεις (von Mises, Tresca), δυνάμεις οπλισμού, διατομές οπλισμού, αντιδράσεις.

Πλάκες με ορθές δυνάμεις

  • Με την ενότητα S μπορούν επίσης να αναλυθούν πλάκες με ορθές δυνάμεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για προεντεταμένες πλάκες.

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.