Δυναμική

Ενότητα D του CEDRUS

Η ενότητα “Δυναμική” του CEDRUS υπολογίζει τις ιδιοσυχνότητες των πλακών για δεδομένες κατανομές μαζών . Για τον υπολογισμό των ιδιοτιμών και τον προσδιορισμό των ιδιομορφών χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές και γρήγορες μέθοδοι.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Κατανομή μαζών

  • Επιφανειακές μάζες (μάζες ιδίων βαρών, ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα σε τυχαία πολυγωνικά περιγράμματα)
  • Γραμμικά κατανεμημένες μάζες σε τυχούσες θέσεις
  • Σημειακές μάζες
 

Αποτελέσματα

  • Εξαγωγή ιδιοσυχνοτήτων και συντελεστών συμμετοχής μαζών σε μορφή πίνακα

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.