AVENA

Αναλύσεις ράβδων από χάλυβα

AVENA - Αναλύσεις ράβδων από χάλυβα

Το AVENA είναι ένα πρόγραμμα για υπολογισμούς φέρουσας ικανότητας μεμονωμένων ράβδων σύμφωνα με τους Κανονισμούς SIA 263 ή EC3. Επιτρέπει στο μηχανικό χειροκίνητους σύνθετους ελέγχους φέρουσας ικανότητας και ευστάθειας. Για ένα δεδομένο σύνολο συνδυασμών εντατικών μεγεθών, είτε προσδιορίζεται το βέλτιστο προφίλ από μια επιλεγμένη σειρά είτε εκτελούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για ένα δεδομένο προφίλ και εμφανίζονται οι συντελεστές εκμετάλλευσης. Το πρόγραμμα βοηθά επίσης κατά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μηκών λυγισμού για τυπικά συστήματα πλαισίων.

Κατεβάστε σε μορφή PDF
Download in PDF format

Γενικά

 • Τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του AVENA συνοψίζονται σε ένα μόνο παράθυρο διαλόγου (βλ. διπλανή εικόνα)
 • Μπορούν να προσδιοριστούν τα μήκη λυγισμού για ράβδους σε τυπικά συστήματα πλαισίων
 • Το AVENA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόγραμμα σε αυτόματη σύνδεση με το STATIK

Κύριο παράθυρο διαλόγου

Βιβλιοθήκη πρότυπων και συγκολλητών διατομών

 • Οι τιμές διατομής και οι διαστάσεις των πρότυπων προφίλ αποθηκεύονται σε μια βιβλιοθήκη και αντιστοιχούν στην τελευταία έκδοση του πίνακα SZS C5
 • Οι διαστάσεις των συγκολλητών διατομών (συμπεριλαμβανομένων και των αδρανειακών μεγεθών τους) καθορίζονται σε μια παραμετροποιημένη διατομή
 • Εκτεταμένη βιβλιοθήκη διατομών για διατομές που καθορίζονται από το χρήστη
 • Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι διατομές FAGUS μπορούν να μεταφερθούν στο AVENA και να ελεγχθούν με εφαρμογή του συνόλου των τύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό

Παράθυρο διαλόγου
εκτίμησης μηκών λυγισμού

Έλεγχοι και Υπολογισμοί

 • Έλεγχος διατομής και προσδιορισμός της επιτρεπόμενης μεθόδου υπολογισμού
 • Εξαγωγή του κρίσιμου μήκους λυγισμού
 • Διερεύνηση φαινομένων τοπικής ευστάθειας (τοπικός λυγισμός) και υπολογισμός της απομειωμένης διατομής σχεδιασμού
 • Λυγισμός υπό αξονική δύναμη
 • Ευστάθεια (λυγισμός, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός, ύβωση κορμού) και αντίσταση πρότυπης διατομής διπλής συμμετρίας υπό κάμψη με αξονική δύναμη
 • Έλεγχοι για απλή κάμψη με αξονική δύναμη σε πρότυπες διατομές όχι διπλής συμμετρίας. Δυνατότητα σημείου εφαρμογής έκκεντρης δύναμης σε προφίλ L και U
 • Η φέρουσα ικανότητα των προφίλ U που υπόκεινται σε κάμψη μπορεί να ελεγχθεί με εφαρμογή της τροποποιημένης μεθόδου – κm των Kindmann/Frinckel.
 • Αντοχή σε κάμψη και διάτμηση συγκολλητών διατομών.
  Υπολογισμός θερμοκρασιών χάλυβα σύμφωνα με SIA 263: Παράρτημα C και EN 1993-1-2
 • Ειδικοί συντελεστές διόρθωσης πυρκαγιάς στα μήκη λυγισμού, στις δράσεις και στις αντιστάσεις λόγω πυρκαγιάς
 • Διάφοροι προκαθορισμένοι τύποι επένδυσης για πυροπροστασία και πινακοποιημένα χαρακτηριστικά για συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά πυροπροστασίας
 • Βοηθητικό πρόγραμμα για τον υπολογισμό του πάχους της μόνωσης
 • Υπολογισμός της κρίσιμης θερμοκρασίας ως βοήθεια για την επιλογή συγκεκριμένων προϊόντων για πυράντοχες επικαλύψεις
 • Συντελεστής εκμετάλλευσης βάσει των εντατικών μεγεθών

Εισαγωγή συγκολλητών
διατομών

Αποτελέσματα

 • Η εξαγωγή αποτελεσμάτων περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ενδιάμεσα αποτελέσματα για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και ειδικότερα τον βαθμό εκμετάλλευσης για όλους τους τύπους που εφαρμόστηκαν
 • Η εξαγωγή μπορεί να είναι για ένα στοιχείο συνόλου ή για όλα τα στοιχεία ενός υπολογισμού ταυτόχρονα
 • Δυνατότητα καταχώρησης γραφικής εκτύπωσης για το τεύχος της μελέτης

Αποτελέσματα

Κοινά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων Cubus

Όλα τα προγράμματα της Cubus χρησιμοποιούν κοινές ενότητες όπως ο CubusExplorer για τη διαχείριση των υπολογισμών, ο CubusViewer για την προεπισκόπηση εκτύπωσης και επίσης τον επεξεργαστή γραφικών για τη γραφική εισαγωγή αντικειμένων.