Γιορτάζουμε τα 32 χρόνια του προγράμματος HOCH (1992-2024), με τη νέα Γενιά 9

06/03/2024

Στο τέλος Μαϊου θα διατίθεται το γνωστό σας HOCH για κτιριακά έργα.

Μετά την έκδοση 2 το 1992, την 3 το 1995, την 5 το 2004 και την έκδοση EURO-HOCH το 2011, η Γενιά 9 παρέχει όλα τα σύγχρονα μελετητικά εργαλεία, όπως:

  • Ικανοτικό Σχεδιασμό συνολικού κτιρίου με στόχο την απόλυτη αντισεισμικότητα
  • Πλάκες ανωδομής και θεμελιώσεων που μετέχουν στο προσομοίωμα σεισμού
  • Σύμμικτους, λεπτούς, ανθεκτικούς στύλους για σύγχρονες Αρχιτεκτονικές λύσεις
  • Διατομές από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, αλουμίνιο, FRPs, UHPC για ανθεκτικά και οικονομικά κτίρια


Ενδεικτικά έργα, που έχουν μελετηθεί με το HOCH, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Βιβλία/Δημοσιεύσεις:

Μοιραστείτε την ανακοίνωση