Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία 2020

2020

Το νέο βιβλίο του καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου, αποσκοπεί να ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο του πολιτικού μηχανικού, αναφορικά με επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Στις 600 έγχρωμες σελίδες του βιβλίου, αναπτύσσονται τα βασικότερα θέματα αποτίμησης και επέμβασης σε υφιστάμενες κατασκευές από τοιχοποιία. Με βάση το πλαίσιο του υπό ανάπτυξη Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ) και του Σχεδίου για το Νέο Αναθεωρημένο EC8-3, παρουσιάζονται οι παραδοσιακές αλλά και οι πλέον σύγχρονες πειραματικές και αναλυτικές μέθοδοι, όπως οι τοπικοί μηχανισμοί εκτός επιπέδου αστοχίας, η προσομοίωση με τη μέθοδο του επίπεδου πλαισίου και η ανελαστική στατική ανάλυση για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.

 

Η ύλη περιλαμβάνει πλήθος αριθμητικών παραδειγμάτων, με στόχο την κατανόηση των εννοιών και την αντιμετώπιση, τόσο απλών όσο και σύνθετων, πρακτικών προβλημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζονται έξι παραδείγματα, τα οποία αφορούν σε αντιπροσωπευτικές κατασκευές, από τις πλέον συνήθεις (π.χ. διώροφη κατοικία), μέχρι και μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας (π.χ. Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου).

 

Για περισσότερες πληροφορίες-παραγγελίες: www.techbooks.gr

ISBN (Ελληνική Έκδοση): 9786180012569
Συγγραφέας:  Κωνσταντίνος Σπυράκος – Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Εκδότης:  ΕΡΓΟΝΟΜΟΣ ΙΚΕ

Μοιραστείτε το Βιβλίο