Τα νέα της CUBUS

Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία

Νέα έκδοση για κατασκευές από τοιχοποιία 2020

Το νέο βιβλίο του καθηγητή Ε.Μ.Π. Κωνσταντίνου Σπυράκου, αποσκοπεί να ενισχύσει το γνωστικό υπόβαθρο του πολιτικού μηχανικού, αναφορικά με επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα