GREEK  |  ENGLISH  |  ROMANA

 

 

 
 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με εφαρμογή των προγραμμάτων σε παραδείγματα μελετών

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή των προγραμμάτων σε παραδείγματα μελετών, η εταιρεία cubus Hellas οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε ομάδες μέχρι τεσσάρων ατόμων. Η εκπαίδευση θα γίνεται στα γραφεία της εταιρείας κατόπιν συνεννόησης, ως προς την ημερομηνία και το περιεχόμενο της ύλης. Τα σεμινάρια θα είναι ημερήσια και θα διαρκούν από 10:00-13:00 και από 14:00-17:00. Θα μεσολαβεί διάλειμμα μιας ώρας για φαγητό. Το κόστος θα είναι 300€ + Φ.Π.Α. κατ’ άτομο ανά ημέρα. Για τη συμμετοχή 2ου – 4ου ατόμου από την ίδια εταιρεία, το κόστος θα είναι 200€ + Φ.Π.Α. κατ’ άτομο ανά ημέρα.
Τα προτεινόμενα θέματα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, των οποίων η επιλογή έχει γίνει σύμφωνα με την επιθυμία των χρηστών, μετά από μακροχρόνια καταγραφή των επιμέρους προβλημάτων, είναι τα εξής :

 1. Προσομοίωση θεμελιώσεων υπό στατική, σεισμική ή ικανοτική δράση, έλεγχος – διαστασιολόγηση, έλεγχος σε διάτρηση, με τα προγράμματα STATIK-5H και CEDRUS-5H

 2. Πλάκες ανωδομών, συμπαγείς ή με κενά, μυκητοειδείς, έλεγχοι λειτουργικότητας (ρηγμάτωσης και βελών), έλεγχοι αντοχής – διαστασιολόγηση, έλεγχος σε διάτρηση με το πρόγραμμα CEDRUS-5H

 3. Προσομοίωση μεικτών κατασκευών από Ο.Σ. και δομικό χάλυβα υπό στατική και σεισμική δράση, έλεγχοι λειτουργικότητας, διαστασιολόγηση με το πρόγραμμα STATIK-5Η STAHL

 4. Προσομοίωση χωρικών πλαισίων με πυρήνες και τοιχώματα, έλεγχοι λειτουργικότητας (παραμορφώσεων και ρηγμάτωσης), σεισμικών μετακινήσεων και στροφών, με το πρόγραμμα STATIK-5H

 5. Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων από Ο.Σ. ή χάλυβα με τη μέθοδο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης ιδιομορφών με το πρόγραμμα STATIK-5H

 6. Ανάλυση και διαστασιολόγηση κτιρίων από Ο.Σ. ή χάλυβα με την ισοδύναμη στατική μέθοδο σε σεισμό και εφαρμογή της μεθόδου Push Over για τον έλεγχο συμπεριφοράς χωρικών πλαισίων, με τα προγράμματα STATIK-5 και STATIK-5P

 7. Προσομοίωση διατομών Ο.Σ., απλών και σύνθετων, πυρήνων και τοιχωμάτων σε κάμψη με αξονική, στρέψη, διάτμηση με το πρόγραμμα FAGUS-5

 8. Προσομοίωση διατομών με ενισχύσεις, μανδύες, επαύξηση διατομής, σύμμεικτων σε κάμψη με αξονική, στρέψη, διάτμηση με το πρόγραμμα FAGUS-5

 9. Εφαρμογή σκυροδεμάτων υπερυψηλής αντοχής C55 έως C100 για την ενίσχυση υπαρχουσών διατομών ή και για νέες διατομές με τα προγράμματα STATIK-5H και FAGUS-5

 10. Χαράξεις καλωδίων προέντασης γεφυρών και κτιρίων με το πρόγραμμα STATIK-5V

 11. Έλεγχοι και διαστασιολόγηση μελών από Ο.Σ. σε κτίρια κατά ΕΚΩΣ και ΕΑΚ, δοκών, τοιχωμάτων, κολωνών και πεδίλων με το πρόγραμμα STATIK-5H

 12. Έλεγχοι και διαστασιολόγηση μελών σε γέφυρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα κατά τους Νέους Γερμανικούς Κανονισμούς με τα προγράμματα STATIK-5 και FAGUS-5

 13. Προσομοίωση ενισχυμένων κτιρίων με επαύξηση διατομών, εφαρμογή μανδυών και προσθήκη νέων στοιχείων (τοιχωμάτων, πυρήνων), με τα προγράμματα STATIK-5H και STATIK-5P

 14. Ενίσχυση θεμελιώσεων και προσομοίωση αυτών στο STATIK-5H και στο CEDRUS-5 με προσθήκη νέων μελών, επαύξηση διατομών πεδίλων, μικροπασσάλων, ή μετατροπή σε γενική κοιτόστρωση

 15. Προσομοίωση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο, μεταβλητές διατομές (στοιχεία δυσκαμψίας, αρθρώσεις, εκκεντρότητες, διαφράγματα, χρήση πρωτύπων διατομών, επιφανειακές φορτίσεις (άνεμος, χιόνι) με τα προγράμματα STATIK-5H και STATIK-5 STAHL

 16. Έλεγχος – διαστασιολόγηση μεταλλικών μελών κατά EC3 και ΕΑΚ, κάμψη με αξονική δύναμη, λυγισμός, πλευρικός λυγισμός, κρίσιμα μεγέθη συνδέσεων με το πρόγραμμα STATIK-5 STAHL

 17. Έλεγχος – διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων, κοχλιώσεων και συγκολλήσεων κατά EC3 με το πρόγραμμα PROKON

 18. Σχεδίαση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο, παραγωγή σχεδίων για την έκδοση άδειας, εφαρμογής, συναρμολόγησης, κοπής, απεικόνιση των λεπτομερειών συνδέσεων με το πρόγραμμα PROSTEEL (Απαιτούνται τουλάχιστον 2 ημέρες)

 19. Έλεγχοι μελών από Ο.Σ. έναντι πλαστικών παραμορφώσεων και στροφών, ψαθυρής αστοχίας, παραμορφώσεων σε μη φέροντα μέλη, έλεγχοι συμπεριφοράς κτιρίου κατά τη στατική ανελαστική μέθοδο (Push Over), σύμφωνα με τους κανονισμούς FEMA και ΚΑΝΕΠΕ με τα προγράμματα STATIK-5H και STATIK-5P

 20. Έλεγχος – διαστασιολόγηση / ενίσχυση υπαρχόντων πλακών ανωδομών και θεμελιώσεων με το πρόγραμμα ελαστοπλαστικής ανάλυσης CEDRUS-5T

 21. Ανάλυση διαφραγμάτων από Ο.Σ. σε σεισμική φόρτιση, θερμοκρασίες, καθιζήσεις και άλλους καταναγκασμούς, έλεγχος και διαστασιολόγηση με τα προγράμματα STATIK-5H, CEDRUS-5P και CEDRUS-5S

 22. Χάραξη τενόντων σε πλάκες κτιρίων και γεφυρών, έλεγχοι – διαστασιολόγηση του προεντεταμένου σκυροδέματος με το πρόγραμμα CEDRUS-5V

 23. Προσομοίωση προκατασκευασμένων κτιρίων : πανέλα, υποστυλώματα, δοκοί ζυγωμάτων, προκατασκευασμένες και έγχυτες πλάκες, πέδιλα με τα προγράμματα STATIK-5H και CEDRUS-5H

 24. Προσομοίωση γεφυρών επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων, με ή χωρίς απόσβεση, ακροβάθρων, πασσάλων, κεφαλοδέσμων και ανωδομής υπό σεισμική φόρτιση, σύμφωνα με τον ΕΑΚ και την εγκύκλιο Ε39 με το πρόγραμμα STATIK-5

 25. Ειδικά κεφάλαια αντισεισμικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον ΕΑΚ. Σεισμικές μετακινήσεις και στροφές, πόλος, αθέλητες εκκεντρότητες, κοντά υποστυλώματα, περίσφιγξη κολωνών, ακραίων περιοχών τοιχωμάτων, ικανοτικός σχεδιασμός κόμβων, ικανοτικός σχεδιασμός έναντι τέμνουσας δοκών, κολωνών, τοιχωμάτων. Ανάληψη στρεπτοδιάτμησης από τοιχώματα και πυρήνες με τα προγράμματα STATIK-5H και FAGUS-5

 26. Πλαστιμότητα μελών από Ο.Σ., υπολογισμοί ροπών - καμπυλοτήτων, τέμνουσα δυσκαμψία, περίσφιγξη, όρια πλαστικών στροφών σε μέλη από Ο.Σ. και σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής με τα προγράμματα FAGUS-5 και STATIK-5H

 27. Φορτίσεις γεφυρών κατά τους Νέους Γερμανικούς Κανονισμούς. Συνδυασμοί για έλεγχο και διαστασιολόγηση με τα προγράμματα STATIK-5 και FAGUS-5

 28. Ειδικές φορτίσεις κτιρίων και γεφυρών, άνεμος, χιόνι, καθιζήσεις, θερμοκρασίες, ωθήσεις γαιών, συνδυασμοί για έλεγχο και διαστασιολόγηση με τα προγράμματα STATIK-5 και STATIK-5H

 29. Παραγωγή σχεδίων όπλισης πλακών ανωδομών και θεμελιώσεων, καθώς και καταλόγων οπλισμού με το πρόγραμμα CEDRUS-5H

Παραγωγή σχεδίων ξυλοτύπων ανωδομών και θεμελιώσεων, αναπτυγμάτων οπλισμών δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, σχεδίων διατομών με ενισχύσεις και μανδύες, πεδίλων, καταλόγων οπλισμού με το πρόγραμμα STATIK-5H
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ταχύτερο δυνατό τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και να αναφέρετε τον αριθμό των συμμετεχόντων, προκειμένου να προγραμματιστεί ο χρόνος πραγματοποίησής των.

Υ.Γ. Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας

 

Η δήλωση συμμετοχής αποστέλλεται με e-mail (cubus@ath.forthnet.gr) ή με FAX (2106722382) στην εταιρεία. Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας (Τράπεζα EUROBANK - 0026.0238.26.0200415745 - ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την κατάθεση του ποσού θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε στην τράπεζα το όνομα του μηχανικού ή της εταιρείας στην οποία θα κοπεί το τιμολόγιο.

 

Δήλωση Συμμετοχής.

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 
  PILOTIS
Program for Seismic evalua-tion of Pilots Columns.
Download the PDF
Download the full Program 
  ΓΕΦΥΡΕΣ
Εγχειρίδιο σχεδιασμού οδογε-φυρών από προεντεταμένο σκυρόδεμα με το Statik-5/ Fagus-5.

Φορτίσεις – Συνδυασμοί δρά-σεων – Έλεγχοι λειτουργι-κότητας - Διαστασιολόγηση κατά DIN Fachbericht 101 - 102
Περισσότερα 


 
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

STATIK-5Πρόγραμμα Στατικής και Δυ-ναμικής Ανάλυσης Κτιρίων και Μεταλλικών Κατασκευών.

Περισσότερα 

FAGUS-5Ανάλυση Διατομών από Οπλι-σμένο ή Προεντεταμένο Σκυρό-δεμα.

Περισσότερα 

CEDRUS-5Διαστασιολόγηση Πλακών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων.

Περισσότερα 

LARIX-5GΤο LARIX-5 είναι ένα πρόγρα-μμα για τον υπολογισμό αγκυ-ρωμένων τοίχων ορυγμάτων.

Περισσότερα 

PROKON-2.2Συνδέσεις Μεταλλικών Κατα-σκευών.

Περισσότερα 

PROSTEEL 3D-17Πρόγραμμα 3D CAD για Κατασκευαστικά Σχέδια Μεταλ-λικών Κατασκευών. Σχέδια Κοπής.

Περισσότερα 

 

Top ^   

Copyright (c) 2007 - Cubus Hellas - All Rights Reserved


Powered by - ICN