GREEK  |  ENGLISH  |  ROMANA


 

 

 
 

  ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σε έργα μεγάλης έκτασης απαιτείται καλή οργάνωση και ποιοτικός έλεγχος των μελετών. Στο νέο Αεροδρόμιο της Αθήνας ’’Ελ. Βενιζέλος’’ σε συνεργασία με τη γερμανική Hochtief εφαρμόσθηκε ο νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός του 1995 που προέβλεπε Δυναμική ανάλυση και Ικανοτικό σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιήθηκαν αποσβεστήρες για τον περιορισμό των μετακινήσεων των μεταλλικών στεγών υπό σεισμό. Πρόκειται για κτίρια διαστάσεων περίπου 50x70m με πλάκες προκατασκευασμένες και συμπλήρωση με έγχυτο μπετόν. Τα σεισμικά φορτία αναλαμβάνονται κυρίως από πυρήνες διαστάσεων 8x14m. Τα διαφράγματα των πλακών μελετήθηκαν για τη μεταφορά των φορτίων δίσκου λόγω του ειδικού τρόπου κατασκευής και στην περιοχή των πυρήνων απαιτήθηκε ενίσχυση. Η πάκτωση των πυρήνων στα διαφράγματα των υπογείων ήταν ένα επιπλέον πρόβλημα, λόγω υψηλών οριζόντιων δυνάμεων. Το κτίριο αποτελείται από εκτεταμένους υπόγειους και ισόγειους ορόφους και περιορισμένης έκτασης ανωδομή (platform-tower). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε στις λεπτομέρειες όπλισης των πυρήνων.

Μεταξύ τεσσάρων κτιρίων, διαχωρισμένων με αρμό διαστολής, τοποθετήθηκε μεταλλική στέγη διαστάσεων 60x60m, από τρίχορδα δικτυώματα, που εδράζονται σε τέσσερις εσωτερικούς στύλους και περιμετρικά στα τέσσερα κτίρια από μπετόν. Οι διαφορικές μετακινήσεις μεταξύ στέγης και κτιρίων σε ενδεχόμενο σεισμό μειώθηκαν με χρήση υδραυλικών αποσβεστήρων.

Ο ποιοτικός έλεγχος των σχεδίων κατασκευής οργανώθηκε ηλεκτρονικά σε συνεργασία με γερμανούς συναδέλφους. Σε τούτο βοήθησε η εταιρεία CUBUS με προσαρμογή των προγραμμάτων υπολογισμού και σχεδίασης και ειδικές επεμβάσεις στις βάσεις δεδομένων. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και την πίεση χρόνου, απαιτούσε οπωσδήποτε άρτια οργανωμένη ηλεκτρονική διαχείριση.

Δέκα χρόνια πριν μας είχαν απασχολήσει παρόμοια προβλήματα κατά την μελέτη του Ολυμπιακού κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ και του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου. Τα διατιθέμενα τότε μέσα ηλεκτρονικής διαχείρισης δεν επέτρεπαν υψηλή αυτοματοποίηση της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου των σχεδίων κατασκευής. Για το σκοπό αυτό απαιτήθηκαν τότε εκατοντάδες ανθρωποώρες.
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT - AMMAN JORDAN
HPC PRECAST FORMWORKS FOR THE ROOF SHELLS

   QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT - AMMAN JORDAN
HPC PRECAST FORMWORKS FOR THE ROOF SHELLSQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT - AMMAN JORDAN
HPC PRECAST FORMWORKS FOR THE ROOF SHELLS

   QUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT - AMMAN JORDAN
HPC PRECAST FORMWORKS FOR THE ROOF SHELLSQUEEN ALIA INTERNATIONAL AIRPORT - AMMAN JORDAN
HPC PRECAST FORMWORKS FOR THE ROOF SHELLS

   HIGH PERFORMANCE CONCRETE APPLICATIONS
IN POST TENSIONED BEAMS AND COLUMN JACKETINGΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ

 

   

 

 

 
 

 
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

STATIK-5P
Push over
κατά ΚΑΝΕΠΕΤο STATIK-5P συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο στην στατική ανελαστική ανάλυση χωρικών πλαισίων, όπως ορίζεται στο κείμενο του νέου Ελληνικού Κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑ-ΝΕΠΕ - έκδοση Νοεμβρίου 2005).

20/03/2007

Περισσότερα 


 
  ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά ΚΑΝΕΠΕ και FEMA – Έλεγχοι πλαστιμότητας και αντοχής σε ψαθυρή αστοχία μελών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά την εφαρμογή της μεθόδου Push Over

Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 2007

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Οκτωβρίου.


Περισσότερα 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με εφαρμογή των προγραμ-μάτων σε παραδείγματα με-λετών

Κατόπιν συνεννόησης ως προς την ημερομηνία


Περισσότερα 


 
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αθήνα 2007.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Εφαρμογές Σκυροδεμάτων Υψηλής Επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές ή στην Ενίσχυση Υφισταμένων
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτω-βρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Υπολογισμός Μελών σε Κάμψη / Διάτμηση από Σκυρόδεμα Υπερυψηλής Αντοχής
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτωβρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.


 

Top ^   

Copyright (c) 2007 - Cubus Hellas - All Rights Reserved


Powered by - ICN