GREEK  |  ENGLISH  |  ROMANA


 

 
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η cubus Hellas Ltd (Ελληνοελβετική Πληροφορικής ΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1990 και σε συνεργασία με την cubus AG Zuerich (έτος ίδρυσης 1981) και το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης ΕΤΗ Zuerich κατασκευάζει προγράμματα και εκπονεί μελέτες στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού κτιρίων, γεφυρών και εδαφοτεχνικών έργων.

Τα προγράμματα της cubus είναι τα πλέον διαδεδομένα της Ευρώπης στον τομέα τους με 3.000 εταιρείες πελάτες και περισσότερες από 10.000 εγκαταστάσεις.

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται περίπου 1.200 εγκαταστάσεις από 250 εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε μεγάλα και μεσαία έργα όπως Μετρό Αθήνας, γέφυρες Εθνικών Δρόμων, Διεθνές Αεροδρό-μιο Ελ. Βενιζέλος, Έργα ΟΣΕ, Ολυ-μπιακά Έργα κ.α., καθώς και στα Πολυτεχνεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης και ΤΕΙ Σερρών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας.

Τα κυριότερα προϊόντα λογισμικού της cubus είναι: Το Statik, κατάλληλο για γραμμικούς φορείς από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο κ.λ.π., το Cedrus για πλάκες και δίσκους με πεπερασμένα στοιχεία, το Fagus για διατομές από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα και τα Larix για τοίχους αντιστηρίξεων, ακυρωμένους πασσαλότοιχους και ευστάθεια πρανών.

Τα προγράμματα της cubus διαθέτουν περισσότερες γλώσσες και κανονισμούς (Ευρωκώδικες, Ελληνικούς, Γερμανικούς, Ελβετικούς κ.λ.π.) και χρησιμοποιούνται σε δεκάδες Ευρωπαϊκές χώρες, Αμερική και Αυστραλία. Είναι κατάλληλα για μελέτες διδασκαλία και έρευνα και βασίζονται σε ερευνητικά προγράμματα του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης.

Από τον Ιούνιο του 1998 έγινε ειδική οικονομική ρύθμιση για δικτυακές εγκαταστάσεις με 10 έως 25 θέσεις εργασίας προς εταιρείες του Δημόσιου Τομέα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας με πολύ ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Βάσει αυτής εξοπλίσθηκαν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, η ΕΥΔΑΠ, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Εγνατία Οδός ΑΕ και ο ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.

Το Σεπτέμβριο του 1998 κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία η οικονομική εκπαιδευτική έκδοση του STATIK-3 (STATIK-3/ST), για νέους μελετητές και σπουδαστές, με στόχο τη διάδοση της μελετητικής πρακτικής που εφαρμόζεται στα έργα αυξημένων απαιτήσεων, όπως γέφυρες, κτίρια κ.α.

Το Νοέμβριο του 1999 κυκλοφόρησε το πρόγραμμα STATIK-3P (Push Over Analysis), για τον υπολογισμό της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς κτιρίων σε σεισμό (κατά FEMA 273) που αποτελεί διεθνή πρωτοπορεία. Χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μετά τον πρόσφατο σεισμό της Αθήνας (Σεπτέμβριος 1999) για την ενίσχυση/ αποκατάσταση και έλεγχο δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων και γεφυρών.

Το 2003 σε συνεργασία με εκλεκτούς μελετητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας, η cubus ολοκλήρωσε για λογαριασμό του ΟΑΣΠ ένα πλήρες κείμενο για την εφαρμογή της στατικής ανελαστικής μεθόδου (Push over) στον αντισεισμικό ανασχεδιασμό και ενίσχυση των κτιρίων. Το κείμενο αυτό διατίθεται ελεύθερα και μέσω του site.

Το 2006 σε συνεργασία με την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η cubus εισήγαγε στα προγράμματά της, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του ΥΠΕΤ, σκυροδέματα υπερυψηλής αντοχής. Η εφαρμογή τους στην πράξη για νέα κτίρια και προς ενίσχυση υφισταμένων υποστηρίζεται μέσω των προγραμμάτων STATIK, FAGUS και CEDRUS.

Τον Απρίλιο του 2007 δημοσιεύεται βιβλίο πάνω στον αντισεισμικό ανασχεδιασμό κτιρίων, όπου αναλύεται η μέθοδος Push over. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους πλάστιμους και ψαθυρούς τρόπους αστοχίας του μπετόν, προκειμένου να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα η συμπεριφορά του φορέα σε επίπεδο αστοχίας. Επίσης διερευνάται σε βάθος ο υπολογισμός της στοχευόμενης σεισμικής μετακίνησης στην ανελαστική περιοχή.

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στη διαρκή υποστήριξη των χρηστών από εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω σεμιναρίων, εντύπων και παραδειγμάτων.

 

 
 

 
  ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

STATIK-5P
Push over
κατά ΚΑΝΕΠΕΤο STATIK-5P συνεχίζει να είναι πρωτοπόρο στην στατική ανελαστική ανάλυση χωρικών πλαισίων, όπως ορίζεται στο κείμενο του νέου Ελληνικού Κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑ-ΝΕΠΕ - έκδοση Νοεμβρίου 2005).

20/03/2007

Περισσότερα 


 
  ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά ΚΑΝΕΠΕ και FEMA – Έλεγχοι πλαστιμότητας και αντοχής σε ψαθυρή αστοχία μελών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα κατά την εφαρμογή της μεθόδου Push Over

Αθήνα 18-19 Οκτωβρίου 2007

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 5 Οκτωβρίου.


Περισσότερα 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια με εφαρμογή των προγραμ-μάτων σε παραδείγματα με-λετών

Κατόπιν συνεννόησης ως προς την ημερομηνία


Περισσότερα 


 
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Ενίσχυση Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Αθήνα 2007.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Εφαρμογές Σκυροδεμάτων Υψηλής Επιτελεστικότητας σε νέες κατασκευές ή στην Ενίσχυση Υφισταμένων
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτω-βρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.Υπολογισμός Μελών σε Κάμψη / Διάτμηση από Σκυρόδεμα Υπερυψηλής Αντοχής
15
o Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη 25-27 Οκτωβρίου 2006.

Κλικ στο εικονίδιο για την πλήρη Δημοσίευση.


 

Top ^   

Copyright (c) 2007 - Cubus Hellas - All Rights Reserved


Powered by - ICN